Informatikai fejlesztés az N-system távközlési KFT-nél

Kedvezményezett neve:

N-System Távközlési Szolgáltató Kft.

A projekt címe:

Informatikai fejlesztés az N-System Távközlési Kft.-nél.

A szerződött támogatás összege:

3 852 800 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

40%

Megítélt kölcsön összege:

4 816 000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020.07.15.

Projekt azonosító száma:

GINOP- 3.2.2-8-2-4-16-2018-01436

A projekt tartalmának bemutatása:

Az N-System Távközlési Kft. sikeresen pályázott a „GINOP-3.2.2-8-2-4-16 – Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című felhívásra. A projekt keretében a PEAS Vállalatirányítási Rendszer és vállalati webáruház kerül beszerzésre, melyek javítják a cég technológiai felkészültségét, versenyképességét és erőforrás-hatékonyságát.

A PEAS web böngészőben futó integrált vállalatirányítási rendszer. A modulok között megtalálható minden olyan funkció, amely egy vállalat napi operatív működését és a stratégiai döntéstámogatást költséghatékonyan szolgálja.

A Partnerkezelő modul segítségével nyilvántarthatjuk üzleti partnereinket, ügyfeleink és cégünk dolgozóinak bármely fontos adatát rögzíthetjük.
A CRM és Értékesítés modulok egyszerűsítik az ügyfelekkel történő kommunikációt, tárolják a partnerek adatait. Az értékesítés teljes folyamatát segítik az ajánlatkérés rögzítésétől a számlázásig.
A Kampánykezelő modulban rögzíthetjük a potenciális ügyfeleinket, kezelhetjük az ügyfélre jellemző marketing adatokat, valamint ügyfélközpontú statisztikák lekérését.
A Cikk-kezelő modul fő feladata a termékek, valamint eseti és folyamatos szolgáltatások nyilvántartása. A PEAS Vállalatirányítási Rendszerrel teljes beszerzési folyamatokat kezelhetünk, az igény megjelenésétől a beszerzett termék átvételéig.
A Feladatkezelő modul teljes körű feladatmenedzsmentre ad lehetőséget, támogatja a csoportmunkát. A rendszer helytől független elérését teszi lehetővé, így távol lévő munkatársak is gyorsan és könnyen elérhetővé válnak. A munkafolyamatokhoz a megfelelő erőforrásokat biztosítja, delegálja és határidővel látja el a feladatokat.
A pénzügyi és számviteli modulok segítségével átláthatóvá válnak a pénzmozgások, nyilvántarthatjuk a kiállított és befogadott számlákat, nyomon követhetjük a kiegyenlítéseket és a kintlévőségeket.
A Kontrolling modul feladata a vállalat átvilágítása, a felelős vezetői döntések meghozatalának támogatása. A Könyvelés modul segítségével a könyvelési feladatok a rendszeren belül elvégezhetők, ezáltal minden adat a PEAS-ben marad.
A HR modulban a cég szervezeti felépítése és a dolgozók adatai kezelhetők. A modul támogatja a toborzási folyamatokat és az elektronikus tesztek kitöltését, kezeli a dolgozók fizetéseit, juttatási adatait és továbbképzéseit, munkaidő rögzítését, szabadság adatait és igényeit, a bérszámfejtés ezáltal rugalmasabbá, átláthatóbbá válik.

A Dokumentumkezelő modul tárolja a PEAS Vállalatirányítási Rendszer által kezelt összes digitális állományt, így azok bármikor visszakereshetőek.
A Raktár- és Eszközkezelő modulok felelősek a raktárak és az ott raktározott termékek, alapanyagok kezelésére, kiadási és bevételi bizonylatok, szállítólevelek előállítására, raktárkészlet és tárgyi eszköz nyilvántartására.
A Tudásmenedzsment segíti a vállalaton belüli információ áramlását a hatékony munkavégzés támogatása érdekében.

A PEAS Vállalatirányítási Rendszer követi a „zöld IT”-re vonatkozó ajánlásokat: támogatja a papír nélküli munkát, az e-számlázást, a digitális dokumentumkezelést és a digitális adattovábbítási szabványokat, ráadásul mobil eszközökön is egyszerűen elérhető.
A rendszer bevezetését az IKRON Kft. biztosítja.

Kedvezményezett neve:

N-System Távközlési Szolgáltató Kft.

A projekt címe:

Innovációs fejlesztés az N-System Kft.-nél

A szerződött támogatás összege:

13 159 060 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

50%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében szerver és hardver került beszerzésre 50%-os támogatásból

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2018.08.30.

Projekt azonosító száma:

GINOP-2.1.8-17-2017-00460

Kedvezményezett neve:

N-System Távközlési Szolgáltató Kft.

A projekt címe:

Képzések megvalósítása az N-System Távközlési Kft.-nél

Támogatás összege:

4 045 500 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítási időszakában a munkavállalók sikeres képzése valósult meg. A projekt keretében „Infokommunikációs képességek fejlesztése”, ”Kommunikáció és értékteremtés alapképzés”, „Vezetői kompetenciafejlesztés” képzés, „Informatikai adatvédelem” képzés és „Google Adwords” képzéssel fejlesztettük a cég vezetőinek és alkalmazottainak tudását.

Projekt tervezett befejezési dátuma:

2019.08.31.

Projekt azonosító száma:

GINOP-6.1.6-17-2018-00568

Kedvezményezett neve:

N-System Távközlési Szolgáltató Kft.

A projekt címe:

Gyakornokok foglalkoztatása az N-System Távközlési Kft.-nél

A szerződött támogatás összege:

8 360 993 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A megvalósítási időszakban két fő gyakornok foglalkoztatása valósult meg 9 + 4,5 hónapon keresztül. A projekt keretében a gyakornokok munkáját segítő eszközök és irodaszerek kerültek beszerzésre.

Projekt tervezett befejezési dátuma:

2019.11.04.

Projekt azonosító száma:

GINOP-5.2.4-16-2018-03168

Kedvezményezett neve:

N-System Távközlési Szolgáltató Kft.

A projekt címe:

ENERGETIKIA FEJLESZTÉS AZ N-SYSTEM TÁVKÖZLÉSI KFT.-NÉL

A szerződött támogatás összege:

2 040 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

100%

Projekt tartalmának bemutatása:

10,2 kW-os napelem rendszer telepítése.

Projekt tervezett befejezési dátuma:

2020.03.16.

Projekt azonosító száma:

GINOP-4.1.3-19-2019-00087

Kedvezményezett neve:

N-System Távközlési Szolgáltató Kft.

A képzések elnevezése és célja:

Infokommunikációs képességek fejlesztés, melynek célja: 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő olyan ismereteket szerezzen, amelyekkel képessé válik a saját környezetében, kommunikációjában céljait hatékonyan elérni. Megismerje, képes legyen használni a vállalati infokommunikációs eszközöket, használni tudja a grafikus felhasználói felületet, létre tud hozni egyszerű kommunikációs felületet, megismerjen egy nyílt forráskodú weboldalkészítő programot, ismerje a közösségi oldalak felépítését, célját, ismerje és alapfokon használja egy korszerű grafikai programot.

Projekt azonosító száma:

GINOP Plusz-3.2.1-21

A projekt címe:

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

A szerződött támogatás összege (elvi maximum):

2 238 992 Ft

A képzések részletes bemutatása:

A képzés során a résztvevők megismerkednek az infokommunikációs alapismeretekkel, vezeték nélküli hálózatokkal és azok használatával. Mindazoknak nyújt hasznos segítséget ezen képességek fejlesztése, akik szeretnék használni az internetes alkalmazásokat, illetve ezeket szeretnék használni is. A képzés lehetőséget biztosít ezen alkalmazások elsajátítására (chatelés, blogolás, webszerkesztés), használatára.

A képzések tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

  1. december 8-tól 2022. január 18-ig.