N-System Távközlési Kft.

általános szerződési feltételek

Hatályos Általános Szerződési feltételek:
A készítés időpontja: 2014. augusztus 1.
Utolsó módosítás időpontja: 2019. november 1.
Hatályba lépés időpontja: 2020. január 1.
Elérés: https://n-system.hu/wp-content/uploads/n-system-tavkozlesi-kft-altalanos-szerzodesi-feltetelek-2020-05-24.pdf 

 

Hatályon kívüli Általános Szerződési feltételek:
Készítésidőpontja: 2014.augusztus1.
Utolsómódosításidőpontja: 2015.december1.
Hatálybalépésidőpontja: 2016.január1.
Elérés: https://n-system.hu/wp-content/uploads/n-system-kft-altalanos-szerzodesi-feltetelek-old-1.pdf 

 

Hatályon kívüli Általános Szerződési feltételek:
Készítés időpontja: 2014. augusztus 1.
tolsó módosítás időpontja: 2014. szeptember 1.
Hatályba lépés időpontja: 2014. szeptember 1.
Elérés: https://n-system.hu/wp-content/uploads/n-system-kft-altalanos-szerzodesi-feltetelek-old-2.pdf 

 

Hatályon kívüli Általános Szerződési feltételek:
Készítés időpontja: 2014. augusztus 1.
Utolsómódosításidőpontja: 2016.szeptember1.
Hatályba lépés időpontja: 2016. november 1.
Elérés: https://n-system.hu/wp-content/uploads/n-system-kft-altalanos-szerzodesi-feltetelek-old-3.pdf